Het stadsbestuur voorziet al enkele jaren securitysubsidies voor lokale organisatoren om de veiligheid op fuiven en festivals in Lommel te garanderen. “Met de verhoogde en verplichte veiligheidsmaatregelen van de afgelopen jaren, swingen die kosten echter de pan uit,” zegt schepen van jeugd Kris Verduyckt. “Voor een aantal organisaties kan die kost zelfs een drempel zijn om niet meer te organiseren. Om de kostenlast voor lokale organisaties te verminderen en hen te stimuleren een erkende bewakingsfirma in te zetten, wordt de toelage vanaf 1 januari 2018 verhoogd.”
Tot voor kort bedroeg de subsidie 50% van de kostprijs van de bewakingsfirma met een maximum van 1.000 euro per aanvraag. Vanaf 1 januari bedraagt het subsidiebedrag 75% van de kostprijs van de bewakingsfirma met een maximum van 1.500 euro per aanvraag. Een aanvrager komt jaarlijks slechts éénmaal in aanmerking voor de subsidie.
Alle aanvragen verlopen digitaal via het evenementenloket : https://evenementen.lommel.be