Het besluit betreffende de rechtspositieregeling voorziet in de toekenning van een kilometervergoeding aan het personeelslid dat in het kader van dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen voertuig.

Voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 bedraagt de vergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen motorvoertuig (een auto, motorfiets of bromfiets) 0,3610 EUR per afgelegde kilometer. De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de parkeerkosten. Het bedrag is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het belastbaar vermogen van het voertuig.

Bovengenoemd besluit voorziet ook in de mogelijkheid om bij carpooling de vergoeding voor de bestuurder te verhogen met 0,1805 EUR per kilometer. De meereizende personeelsleden hebben geen recht op de kilometervergoeding.

De personeelsleden die voor dienstverplaatsingen gebruik maken van hun eigen fiets hebben recht op een vergoeding van 0,1842 EUR per afgelegde kilometer.

Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reƫle kosten vergoed die het personeelslid bewijst.

Info en bron Easypay Group Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgie
Telefoon: +32 11 53 18 38

DELEN
Vorig artikelBikersday Barrier
Volgend artikelWereldfeest in het park